Аномалії клінічної рефракції зустрічаються приблизно в 75% осіб. Патологія рефракції належить до  головних причин, які зумовлюють зниження зору, утруднюють вибір професії, нерідко спричинюють інвалідність по зору.

  Під рефракцією розуміють заломлення світла в оптичній системі ока.  Око-оптична система, яка складається з кількох заломлю вальних середовищ.  Такими середовищами в оці є рогівка, волога передня камера, кришталик, склисте тіло. Найсуттєвіше значення  в заломленні світла мають рогівка і кришталик.

  Розрізняють рефракцію фізичну та  клінічну. Саме до клінічної рефракції відноситься міопія.

  При міопії – заломлю вальна сила не відповідає довжині осі, вона завелика. Найдальша  точка ясного зору розташована на кінцевій відстані перед оком на сітківці збираються тільки розбіжні промені.

  Висока міопія є однією з головних причин інвалідності по зору. У  новонароджених така міопія  зустрічається рідко. Короткозорістю переважно страждають люди працездатного та квітучого віку. Найбільший ризик розвитку міопії припадає у віці 8-20 років. Відомо, що до закінчення школи, міопія  розвивається в 20-30% школярів.

  У 5% вона прогресує. Рівень  прогресування може  становити від 0,5Д до 1,5Д протягом року. Прогресування може протікати повільно і  закінчитися звершенням росту організму.

Причини розвитку міопії пояснюються кількома  теоріями.

Розвиток міопії ґрунтується на спазмі акомодації, який виникає внаслідок дії  несприятливих чинників внутрішнього (інфекція, інтоксикація, ВСД, недостатність  фузії) та  зовнішнього (недостатнє освітлення, неправильна посадка за партою, наближення макету до очей, погана якість підручників), а  також спадкова схильність  до  спазматичних чинників.

Ознаки спазму акомодації: зниження гостроти зору, швидке стомлювання під час роботи  на близькій відстані, намагання  наблизити книгу до очей, слабкість  внутрішніх  прямих м’язів, коливання  ступеня  міопії протягом дня.

За класифікацією:

І. За видами.

1. справжня;

2. несправжня.

А – власне псевдоміопія (спазм акомодації).

Б – нічна міопія.

В –  транзиторна.

ІІ. За ступенем.

 1. слабка – до 3,0 Д (40-87%).
 2. середня – 3,25Д – 6,0Д (9-30%)
 3. висока – 6,25 і більше (4-18%).

ІІІ. За періодами появи.

 1. Успадкована.
 2. Природжена.
 3. набута.

ІV. За перебігом.

 1. Стаціонарна.
 2. Повільно-прогресуюча  (менше ніж 1Д  за рік).
 3. Швидко прогресуюча (понад 1,0Д на рік).

V. За наявністю чи відсутністю ускладнень.

 1. Неускладнена.
 2. Ускладнена.

 Клініка міопії характеризується зниженням гостроти зору вдалину, який поліпшується  розсіювальними лінзами, зниження працездатності війкового м’яза, погіршення  темнової адаптації, наявністю  на   очному дні біля  ДЗН конусів і  стафілом,  розширенням  зіниць, при мруженням повік.

  Дистрофічні зміни в сітківці,  депігментація сітківки, деструкція  склистого тіла, подовження передньо-задньої осі, яке призводить до  заднього  відшарування склистого тіла, відшарування сітківки, крововиливів у  сітківку та склисте тіло.

  Лікування міопії залежить від  виду міопії, наявності чи  відсутності прогресування міопії та ускладнень. За наявності  несправжньої  короткозорості проводять   орт оптичне   лікування,  спрямоване на ліквідацію спазму та  стимуляцію війкового  м’яза (тренування резервів  акомодації,  дивергентна дезакомодація,  мікрозатуманювання, лазеропунктура, електропунктура, голкорефлексотерапія та ін.).

  У разі  справжньої  стабілізованої міопії  слабкої та середньої степені проводять  оптимальну корекцію для  далини й близької відстані (окуляри,  контактні м’язи).

  У разі  міопії  високого ступеня  виконують оптимальну корекцію, консервативне лікування, спрямовано на поліпшення, живлення ока (судиннопоширюючі препарати, біостимулятори, вітаміни).

  Окрім консервативного лікування міопії застосовують і оперативне. У разі  прогресуючої міопії проводять операції, спрямовані на  закріплення білкової оболонки ока (спрощені  та бандажні методи склеропластики), за наявності стабілізованої міопії ріного ступеня виконують операції з усунення міопії (кератомільоз, радіальна кератотомія, ексимерлазерна кератектомія). При високій міопії показаний щадний   режим: виключити фізичну напругу (підйом вантажів, стрибки, зорові перевантаженнЯ), ходьба на лижах, біг, плавання, надають  сприятливий вплив на  геодинаміку і акомодаційні здібності ока та  підвищення працездатності циліарного м’язу.

«Краще одного разу побачити, ніж сто  раз почути» – говорить народна  мудрість. Бережімо зір!

Підготувала лікар-офтальмолог Парфенюк Л.М.