Пацієнт невролологічного відділення №1, Костянтин Семеник, почувається краще проходячи реабілітацію в КЗ “Рівненський обласний госпіталь ВВ”. В його реабілітації бере участь мультидисциплінарна команда: лікар невролог, лікар фізіотерапевт, інструктор ЛФК, лікар психолог, а також персонал закладу. Костянтин до лікувального закладу поступив на візочку  і потребував стороннього догляду, крім того мав виражені когнітивні розлади, депресивний фон настрою. Зараз пацієнт  може ходити, покращилися память та увага. Оздоровленню сприяв і мікроклімат  створений заввіддділеннням (правильно підібрані товариші по палаті, які виражали емпатійне відношення і стимулювали Костянтина до занять). На даний момент  пацієнт виконує комплекс вправ в басейні, працює по когнітивному тренінгу, малює картини, продовжує лікування… Позитивного ефекту вдалося досягнути також завдяки особистим якостям пацієнта: його наполегливості, чіткому виконанню інструкцій реабілітаційної програми та дотримання вказівок медперсоналу.

Jpeg  Jpeg

Jpeg Jpeg Jpeg

Jpeg Jpeg