Статті

Психологічна реабілітація учасників бойових дій

7

psihologiyaATOПеребування на війні – екстремальна ситуація, коли людина постійно перебуває у найсильнішому психоемоційному стресі, долаючи його вольовими зусиллями. Обходиться це дуже високою ціною: майже у всіх учасників бойових дій неминуче відбувається зміна у фізичному і психологічному стані. (більше…)

Цукровий діабет та його ускладнення

5

diabetesЦукровий діабет – одна з основних медико-соціальних проблем сучасного суспільства, що зумовлена високою захворюваністю та поширеністю ЦД і частим розвитком хронічних мікро- та макросудинних ускладнень. За оцінками ВООЗ, кількість осіб у світі, які страждають на ЦД, у 2000 році становила 151 млн., до 2010 року кількість хворих сягнуло 221 млн., а до 2025 року це число зросте до 330 млн., що дає підстави говорити про «глобальну епідемію діабету». В Україні налічується близько 1 млн. хворих на ЦД, з них 130 тис. – особи, які потребують щоденних ін’єкцій інсуліну. Припускається, що справжня поширеність ЦД у 2-2,5 рази вища, тобто кількість хворих сягає 2-2,5 млн., що спонукає до активного виявлення пацієнтів з цією патологією.

(більше…)

Рефракція ока. Короткозорість

5

  Аномалії клінічної рефракції зустрічаються приблизно в 75% осіб. Патологія рефракції належить до  головних причин, які зумовлюють зниження зору, утруднюють вибір професії, нерідко спричинюють інвалідність по зору.

  Під рефракцією розуміють заломлення світла в оптичній системі ока.  Око-оптична система, яка складається з кількох заломлю вальних середовищ.  Такими середовищами в оці є рогівка, волога передня камера, кришталик, склисте тіло. Найсуттєвіше значення  в заломленні світла мають рогівка і кришталик. (більше…)

Cиндром емоційного вигорання

3

Вражає людей, чия робота пов’язана з тісним спілкуванням: соціальних працівників, лікарів, медичних сестер, які працюють у сфері “людина-людина”. Розвиток даного стану зумовлює робота з емоційним навантаженням та важким контингентом, а також відсутність належної винагороди, що змушує людину думати, ніби її робота не має жодної цінності для суспільства. (більше…)

Комп’ютерний синдром

2

СИНДРОМ СУХОГО ОКА

В теперішній час  в зв’язку  з глобальною комп’ютеризацією  збільшується  кількість скарг людей , які працюють за комп’ютером.

Захворювання органу зору  є окремою темою для дослідження негативного впливу комп’ютера на стан здоров’я людини.  Це сприяло тому,  що сформувалось нове  поняття  в структурі очних захворювань, яке можна позначити, як синдром комп’ютерної втоми. Шкідлива  дія комп’ютера на очі  відбувається поступово, а негативний ефект її  накопичується.  Напружена  робота через певний час може спричинити так званий комп’ютерний зоровий синдром.  В цілому непрофесійна робота за комп’ютером викликає зниження працездатності і функціональну діяльність всього організму. (більше…)